Image Image Image
SPRÁVA A ÚDRŽBA BUDOV
 • Předpis a evidence plateb
 • Vymáhání dlužných plateb
 • Odečty a vyúčtování energií
 • Vedení účetnictví a daňové agend
 • Technická evidence
 • Revize
 • Úklid
 • Údržba zeleně
 • Zimní údržba
 • Realitní činnost
PROJEKTOVÁ ČINNOST
 • Projektování pozemních staveb
 • Dokumentace ke stavebním řízení
 • Prováděcí dokumentace
 • Pasportizace
 • Výškopisy
 • Rozpočty
REALIZACE STAVEB, DOZOROVÁNÍ
 • Stavby RD a bytových domů na klíč
 • Půdní vestavby
 • Interiérové přestavby
 • Zakládání staveb
 • Sádrokartonové konstrukce
 • Odborné vedení stavby
 • Technický dozor investora
SPRÁVA A ÚDRŽBA BUDOV
PROJEKTOVÁ ČINNOST
REALIZACE STAVEB, DOZOROVÁNÍ